کشفیات روور یو سی Rover UC

Rover UC successful in Iran, hoard of coins excavated
موفقیت رووریوسی در ایران.گنجینه ای از سکه های قدیمی پیدا شد.

About 300 pieces of these valuable precious coins have been found by a lucky Iranian treasure hunter. The coins have been located near Zanjan, about 300 km from Tehran, Iran.

The treasure hunter is using the undercover gold metal detector Rover UC to find treasures, valuable targets and ancient artifacts from former empires in this region. These precious coins originate from theSassanian empire, one of the most important Persian empires. And there are much more hidden treasures supposed in this area. Iran is rich of historic artifacts and ancient targets which are traces of the abundance of former Persian empires.

The Rover UC gold detector detected this hoard of coins in a depth of approx. 4.70 m under the ground.

حدود 300 عدد از اين سكه‌هاي قدیمی توسط يك جوينده‌ي ايراني خوش شانس پيدا شد. اين سكه‌ها نزديك زنجان، حدودي 300 كيلومتري تهران پیدا شدند. جوينده گنج از طلاياب رووریوسی ،استفاده کرده بود که براي پيدا كردن گنج، اشياي ارزشمند و تنديس‌هاي باستاني از امپراطوري‌هاي سابق در اين منطقه بوده اند خیلی مناسب است. اين سكه‌هاي گرانبها مربوط به پادشاهي ساسانيان، يكي از مهم‌ترين امپراطوري‌هاي سرزمین پارس است . به‌نظر مي‌رسد كه تعداد زيادتري از اين گنج پنهان شده در اين منطقه وجود داشته باشد؛ ايران از نظر تنديس‌ها و مجسمه‌هاي تاريخي و اشياي باستاني و قديمي،غني است كه ردپا و نشاني از فراواني امپراطوري‌ها و سلسله‌هاي ايراني است.رووریوسی این سکه ها را در عمق 4.70 متری زمین پیدا کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *